Optymalizacja i redukcja kosztów

redukcja kosztów informatycznychSprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest warunkiem właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy. Przedsiębiorstwa podążając za zmianami na rynku inwestują w nowe technologie, nie zawsze jednak optymalnie z nich korzystając.

Właściwa analiza potrzeb, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań, redukuje błędy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej a tym samym wpływa znacznie na redukcję kosztów wprowadzanych zmian.

Mając wieloletnie doświadczenie na rynku informatycznym proponujemy naszym Klientom działania mające na celu poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa. Doradzamy w utrzymaniu właściwego balansu między kosztami pozyskania a dalszą inwestycją związaną z instalacją, użytkowaniem i utrzymaniem zasobów informatycznych firmy.

1. Redukcja kosztów infrastruktury informatycznej:
a. Analiza struktury wykorzystania zasobów informatycznych
b. Outsourcing zasobów,
c. Dobór i optymalizacja technologii oraz urządzeń
d. Redukcja przestojów
e. Zmniejszenie kosztów utrzymaniowych

2. Redukcja kosztów telekomunikacyjnych
a. Analiza i optymalizacja struktury usług telekomunikacyjnych
b. Dobór dostawców usług telefonicznych i transmisji danych
c. Wsparcie w procesie negocjacji stawek
d. Dobór technologii
e. Optymalizacja i efektywne wykorzystanie sieci rozległej
f. Konwergencja usług danych i głosu

3. Automatyzacja pracy
a. Analiza procesów
b. Automatyzacja zadań
c. Dobór technologii i zasobów
d. Zwiększenie produktywności.