Case Study

Środowisko informatyczne dla firmy wielooddziałowej
Celem było stworzenie jednolitego, zintegrowanego środowiska informatycznego dla wielooddziałowej firmy produkcyjnej, ograniczenie kosztów zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemów, sieci i danych przedsiębiorstwa.

Więcej

Intranet w firmie farmaceutycznej
Konstruowany system miał spełniać trzy zadania: ułatwiać proces przepływu informacji, być biblioteką do gromadzenia informacji, umożliwiać tworzenie i korzystanie z template'ów dokumentów, z zachowaniem bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Więcej

Kompletne środowisko informatyczne dla konsorcjum firm
Zadaniem było dostarczenie pełnego systemu informatycznego obsługi biura, w tym min Stworzenie wewnętrznego serwera poczty, dostarczenie systemu telefonicznego, wdrożenie serwera sieci na potrzeby przechowywania dokumentów oraz serwowania treści.

Więcej

Wdrożenie połączenia telefonii VoIP oraz usług faksu elektronicznego
Zadaniem było m.in połaczenie w firmie wieloodziałowej dwóch central telefonicznych różnych typów, poprzez bezpieczny tunel VPN, jednolitej numeracji w ramach oddziałów firmy oraz wdrożenie łącza telefonicznego głównej siedziby do komunikacji telefonicznej w celu redukcji kosztów telekomunikacyjnych.

Więcej